Chakras Balance Test

Gender Collation: Female - balance of energy <> Female - preponderance of masculinity

Zrównoważone energie kobieca i męska osoby będącej jedną stroną relacji, pozwalają jej pozytywnie funkcjonować w związku z silną drugą stroną. Pierwsza ze stron reprezentuje odczuwanie, miłość i intuicję, może brakować jej wrażliwości drugiej strony relacji.